Le Collectif CCIE

Het Collectief tegen Islamofobie in Europa is een vzw, opgericht in België op 1 november 2020, dat tot doel heeft op te treden tegen verwerping, haat en discriminatie tegen mensen en instellingen wegens hun werkelijk of verondersteld lidmaatschap van de islamitische godsdienst.

Het CCIE is een onafhankelijke niet-gouvernementele, niet-politieke en niet-religieuze organisatie dat uitsluitend gefinancierd wordt door haar aanhangers (leden en schenkers). Het collectief streeft naar gelijkheid en rechtvaardigheid.

De hoofdactiviteit van het CCIE berust op drie pijlers:

  1. Juridische en psychologische bijstand voor slachtoffers van islamofobie
  2. Bewustmaking over islamofobie (via campagnes, evenementen en opleidingen)
  3. Het verrichten van enquêtes en analyses rond het fenomeen van islamofobie op Europees niveau

Hoewel het om een nog vrij jonge vereniging gaat, stemt de oprichting van het collectief (eind 2020) overeen met een zekere realiteit in sommige Europese landen zoals Frankrijk en Oostenrijk, waar de vrijheden van verenigingen door de autoriteiten worden bedreigd. Meer in het bijzonder is de geboorte van het CCIE een gevolg van de Franse veiligheidsschendingen die geleid hebben tot de ontbinding van verschillende verenigingen, zoals die van het CCIF (het Collectief tegen islamofobie in Frankrijk), waarvan de 17 jaar lange intellectuele productie, de jaarlijkse rapporten sinds 2003, de communicatiemiddelen en de lange ervaring op Europees niveau werden overgedragen aan het CCIE (Collectief tegen islamofobie in Europa). Het CCIE behandelt het fenomeen van islamofobie ook op dezelfde wijze als haar voorganger en behoudt ook dezelfde definitie ervan:

Islamofobie verwijst naar alle daden van verbaal of fysiek geweld en alle vormen van discriminatie tegen een instelling, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon wegens diens werkelijk of verondersteld lidmaatschap van de islamitische godsdienst.

OUPS! Pas d'email pour ce candidat
Aidez-nous à mettre à jour la base.

Complétez le formulaire pour contribuer à la mobilisation.

Merci pour vos efforts, les élections sont terminées, nous publierons bientôt les résultats consolidés.

Je n'ai pas trouvé cette information.